Egy demográfiai tavaszról

A Katolikus Családszervezetek Európai Szövetségének (FAFCE) határozata

A demográfiai tél vészjelei minden európai országba csendesen belopóztak. Ezért 2018 tavaszán Bécsben tartott közgyűlésünkön, mi, a Katolikus Családszervezetek Európai Szövetsége (FAFCE) tagszervezeteinek elnökei és képviselői szeretnénk felhívni a figyelmet erre a választ követelő helyzetre, amely a pénzügyi és társadalmi problémák gyökere. Nincs már több idő, nincs már több lehetőség a mentegetőzésre. Cselekednünk kell az idős emberek jóléte, a fiatalok jogai és a gyermekeink jövője érdekében.

– Felidézve a 20. évfordulónkra kiadott nyilatkozatunkat – A családok Európa kincse és a jövő alapkövei (Róma, 2017. május 31.) – felszólítjuk az európai államok kormányait, hogy nemzeti szinten alkossanak családpolitikákat és támogassák a családbarát uniós politikákat, tiszteletben tartva a szubszidiaritás elvét;

– Tekintettel az Európai Parlament 2017. július 4-én elfogadott határozatára az európai szabványokról a 21. században (2016/2274(INI), amely hangsúlyozza annak szükségességét, hogy vegyék figyelembe Európa demográfiai elöregedését;

– Tekintettel az Európai Unió Demográfiai Kilátásaira (2017. december), melyben elismerik, hogy Európa drámaian elöregszik;

– Figyelembe véve a Schuman Alapítvány Európa 2050: a demográfiai öngyilkosság című stratégiai dokumentumát (2018. február 27.);

a FAFCE az alábbiakat kéri az Európai Unió vezetőitől és tagállamaitól:

1. Nemzetközi kezdeményezéseken keresztül hívják fel a figyelmet a demográfiai télre és az ezen a területen sürgősen szükséges intézkedésekre;

2. Foganatosítsanak olyan döntéseket, melyek elismerik a család egyedülálló, alapvető és pótolhatatlan szerepét a társadalomban, továbbá tekintsék azt az első számú „vállalkozásnak”, mellyel kontinensünk életigenlő vágyát kifejezik. Nemcsak gazdasági kezdeményezésekkel érhetnek célt, hanem a gyermekek nevelésével, mivel „a vállalkozó szellem szorosan kapcsolódik a család szellemiségéhez.” (im. Európa 2050: a demográfiai öngyilkosság. 6. o.);

3. Vegyék figyelembe, hogy az igazi családpolitika nem csupán szociális támogatások összessége, hanem az idősödő társadalom jólétét célzó, előretekintő döntések sorozata;

4. Aktívan támogassák a fiatalok igényeit, akik szeretnének felelősséget vállalni és családot alapítani, gyermekeket vállalni, de gyakran ütköznek a nem megfelelő és individualista szemléletű politikák és kultúra okozta akadályokba, melyek rossz szemmel nézik a családot;

5. Támogassák a magas szintű palialtív és otthoni idősgondozást az egészségügyben, védve ezzel minden ember méltóságát a természetes halálig;

6. Helyezzék a családot a nemzeti politikák középpontjába, annak érdekében, hogy a demográfiai tél demográfiai tavaszra forduljon Európa jövőjének formálásában.

A FAFCE Közgyűlésének határozata

(nem hivatalos fordítás)

Bécs, 2018. április 13.