A családi életre nevelés legyen a közoktatás része!

Ezekben a hetekben folynak az egyeztetések az Nemzeti Alaptantervről, többek között azért, hogy gyermekeink ne legyenek ennyire túlterheltek. Bár a tervezetben célul tűzték ki „a felnőttlétre, a családalapításra és gyermekvállalásra való felkészítést”*, nincs konkrét elképzelés a családi életre való nevelésről a közoktatás legfontosabb és legmagasabb szintű iránymutatásában. Míg a mindennapos testnevelés és művészeti nevelés – melyek valóban elengedhetetlenek a gyermekeink szempontjából – konkrét szabályként jelennek meg a tervezetben, addig a családi életről, a felelős gyermekvállalásról és a szülői létről csak elméleti szinten tesz említést a dokumentum„A társas kapcsolatokat és a közösségek életét meghatározó szabályokról, etikai elvekről a tanulók a családi életre, a társadalmi együttélést szabályozó jogrendszerekre, a kulturális gyökerekre, a világvallások emberképében megnyilvánuló értékekre és a fenntartható jövőért vállalt felelősségre reflektálva nyernek betekintést.”

A 24. órában vagyunk hazánk demográfiai mutatóit nézve. Itt az ideje, hogy a kormány lehetőségeihez mérten mindent megtegyen a társadalom megerősítése, azaz a családok megerősítése érdekében! A köznevelésen keresztül – ha a család szerepét át nem is veheti – pótolhatja azt a hiányt, amit a családok nem, vagy egyre kevésbé tudnak a gyermekeknek megadni. Ma már életbe vágó, hogy a gyermekeink a mindennapokban ne csak otthon, hanem az iskolapadban is tanuljanak a családi életről, a kapcsolatok „karbantartásáról”, a konfliktusok kezeléséről. Válások, elbizonytalanodó párkapcsolatok, megroppant családok övezik életünket. Rohanó világunkban a feladatokkal túlterhelt családok egyre kevésbé töltik be azt a szerepet, amiről a jövő nemzedék a családi életet mintázni tudná. Számos példa és működő jó gyakorlat létezik már hazánkban, melyek átültethetők lennének az állami iskolarendszerbe. Ne hagyjuk elveszni a lehetőséget, hogy a következő generáció tagjai megismerjék a családi konfliktusok helyes kezelését, a termékenységük és testük ismeretében gyökerező felelős gyermekvállalást és a szülői lét küzdelmes szépségét!

Írja alá Kásler Miklós miniszter úrnak címzett levelünket, hogy eljusson véleménye a döntésért felelős vezetőhöz!

https://www.citizengo.org/hu/166304-csaladi-eletre-neveles-jelenjen-meg-nat-ban