Erősebb családok – virágzó társadalom

A FAFCE manifesztuma az európai választásokra

Támogatni szeretne minket?

Védjük együtt a házasság és a család intézményét!  Segítse Ön is munkánkat! 

A FAFCE manifesztuma az európai választásokra

 1. A születések helyzete Európában
  A demográfiai tél minden európai országot érintő vészhelyzetet jelez. Európának demográfiai tavaszra van szüksége. Első számú közjavunk a gyermek. Elkötelezem magamat a súlyos európai demográfiai helyzet fokozott figyelemmel kísérésére és a jelenlegi trendek megváltoztatását szolgáló konkrét intézkedések és eszközök keresésére.
 2. A család középpontba állítása
  A család a társadalom alapegysége. Az Európai Uniónak minden határozatában figyelemmel kell lennie az európai családokra, tiszteletben tartva a szubszidiaritás elvét. Elkötelezett vagyok a „családközpontúság“ elvének minden ágazati politikában való érvényre jutása mellett.
 3. A családok szavának hallhatóvá tétele
  A családszervezetek hitelesen közvetítik a családok szavát, amikor a családok szükségleteiről és polgári szerepvállalásukról beszélnek. Határozott szándékom, hogy elismertetem a családszervezetek hozzájárulását és szerepét európai programok kialakításában és továbbfejlesztésében.
 4. A család szolgálatában álló gazdaság
  A családok teszik lehetővé, hogy a társadalom rugalmasan alkalmazkodjék és segítsen leküzdeni az állami pénzügyek zavarát. Elkötelezett vagyok olyan szakpolitikák támogatása mellett, amelyek elismerik a család méltóságát, és alapvető gazdasági szerepét a közjó, az igazságos adórendszer, és a jó gyakorlatok, pl. az Európai Család Kártya bevezetése.
 5. Minden családnak szüksége van méltóságteljes munkára
  Család a társadalmi beilleszkedés előmozdításának természetes főszereplője. Határozott szándékom, hogy olyan intézkedések érdekében tevékenykedem, amelyek a munkaerő-piacot nem kizárólag gazdasági és pénzügyi szempontok szerint ítélik meg, hanem az emberi személyekre és képességeikre tekintettel aktívan előmozdítják a közjót, és segítenek leküzdeni a szegénységet.
 6. A családi és szakmai élet összeegyeztetése
  A munkarend kialakításakor elsősorban a család szempontjai legyenek a meghatározóak, azaz tekintettel kell lenni arra, hogy a családtagok jelentős időt tölthessenek el együtt. Ez egyrészt hozzájárul a népesség dinamikájának fenntartásához, másrészt szolgálja a társadalmi kohéziót. Elkötelezett vagyok amellett, hogy a családi és szakmai élet összeegyeztetésekor a családi élet részesüljön előnyben, ideértve a vasárnapnak az egész család közös heti pihenőnapjává nyilvánítását.
 7. A nő és a férfi egymást kiegészítő voltának elismerése
  A család a termékenység legfőbb hajtóereje az egész társadalom számára. Elismerem, hogy a férfi és a nő egymást kiegészítik és határozottan szembeszállok minden olyan kísérlettel, amely a közéletből kiiktatná a nemek közötti különbséget.
 8. A házasság intézményének tiszteletben tartása és támogatása
  Minél erősebbek a családi kötelékek annál jobb az egyes családtagok közérzete. Az EU és a tagállamok tartsák tiszteletben a házasság intézményét és terjesszék a családok szétesését megakadályozó jó gyakorlatokat. A szubszidiaritás elve alapján határozottan ellenzem, hogy az Európai Unió befolyásolja a házasság jogi definícióját.
 9. Az emberi méltóság tisztelete az élet kezdetétől természetes végéig
  A család minden új élet befogadásának természetes helye. Előmozdítom minden emberi élet méltóságának tiszteletben tartását az élet minden szakaszában a fogantatástól kezdve a természetes halálig. Szorgalmazom minden gyermek és anya különös figyelemmel történő gondozására szolgáló eljárások és bevált módszerek bevezetését a szülés előtt és után, valamint a nevelőszülői és örökbefogadó családok támogatását.
 10. Az apa és anya, gyermekeik első és mindenek előtti nevelői
  A családok mindig hosszabb távra terveznek, fenntartható jövőt szándékoznak előkészíteni. Arra törekszem, hogy az Európai Unió minden ifjúsági és nevelési programjában vegye figyelembe és támogassa a gyermekek szüleinek nevelési jogát, összhangban gyermekeik javát és méltóságát szolgáló kulturális, erkölcsi és vallási hagyományaikkal. forrás: MAKACS

További cikkek

Szobor az életért

Martin Hudacek alkotása, a "Meg nem született gyermek szobra" a világ minden táján segít a nőknek és családjuknak a múlt sebeinek feldolgozásában
Tovább

váratlan élet

Nem vagy egyedül. Nem vagy egyedül ezzel az érzéssel, nem vagy egyedül ebben a világban. Van kiút a mostani helyzetből, megtaláljuk együtt a megoldást a problémákra. Elindult egy pici élet, a gyermeked élete, rajtad múlik, hogy ki lesz belőle.
tovább

Támogatni szeretne minket?

Védjük együtt a házasság és a család intézményét!  Segítse Ön is munkánkat!